PC App Store

PC App Store 5.0

Miễn phí
Manage a multitude of applications and games
Người dùng đánh giá
4.3  (1,053 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Offers ways to discover new programs and games, download and install them. Provides information about updates of the apps you have installed, and allows you simply to uninstall them. All of the programs you can find are secure and their downloads are official.
PC App Store là một ứng dụng cho phép bạn khám phá, tải về, cài đặt, cập nhật, quản lí và gỡ cài đặt chương trình trong cùng một nơi. Bạn sẽ có được một lượng lớn phần mềm chất lượng và đáng tin cậy, chính thức và đảm bảo an toàn, luôn được thông báo cập nhật các ứng dụng mới nhất một cách nhanh nhất.
Thông tin được cập nhật vào: